BĂNG TẢI BRIDGESTONE
CHỊU NHIỆT

Băng tải chịu nhiệt

Định nghĩa băng tải chịu nhiệt :

* Băng tải chịu nhiệt là loại Băng tải phải làm việc khi tiếp xúc với vật liệu hoặc trong môi trường nhiệt độ lớn hơn 70độC

* Cao su tự nhiên chỉ chịu nhiệt dưới 50độ C và cao su tổng hợp loại thường chỉ chịu nhiệt độ dưới 70độC.

* Nếu sử dụng đúng loại băng tải chịu nhiệt sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng vì ngay chính Băng tải chịu nhiệt cũng rất không bền do tác động của nhiệt gây nên, đến giai đoạn cuối các vết nứt xuất hiện do cao su bị hóa cứng hoặc tách lớp bố. Do vậy điều quan trọng nhất là phải chọn lựa loại băng tải phù hợp với điều kiện làm việc cũng như vật liệu cần vận chuyển để tránh dẫn đến các hư hỏng cho băng.

Bảng lựa chọn cấp độ cao su bề mặt băng tải theo điều kiện làm việc

Cấp độ cao su bề mặt Nhiệt độ
F-110 – Hoạt động liên tục từ 60ºC đến 110ºC

– Hoạt động gián đoạn 110ºC đến 120ºC

A-110 – Hoạt động liên tục từ 60 đến 110ºC

– Hoạt động gián đoạn từ 110ºC đến 130ºC

SF-180 – Hoạt động liên tục từ 130ºC đến 180ºC

– Hoạt động gián đoạn từ 180º đến 220ºC

MF-180 – Hoạt động liên tục từ 130ºC đến 180ºC

– Hoạt động gián đoạn từ 180º đến 240ºC

A-200 – Hoạt động liên tục từ 130ºC đến 180ºC

– Hoạt động gián đoạn từ 180º đến 240ºC