Băng tải chống cắt chịu va đập – Đột phá về công nghệ