Các hình ảnh hoạt động khác của Thiên Hòa

Tham gia hội chợ hàng Công nghiệp

a (7)

a (10)

CBNV Công ty đi du xuân đầu năm Quý tỵ

IMG_4403
Lớp học nâng cao tiếng Anh tại văn phòng Công ty
IMG_1734
IMG_1738
Khám sức khỏe đầu năm cho CBNV
IMG_1707
IMG_1712