ĐỆM CẬP TẦU SUMITOMO
HÌNH CÔN – HOM

Đệm va kiểu Hyper Omega hình côn được đề nghị cải thiện hiệu suất với độ biến dạng kéo dài tới 70% theo thiết kế. Sản phẩm ưu việt này đáp ứng nhu cầu về cả chất lượng hàng đầu và khả năng chi trả, điều đó đặc trưng cho thị trường ngày nay.

Kích thước và cỡ

Kích thước/

Cỡ

H

[mm]

S

[mm]

φA

[mm]

φB

[mm]

φC

[mm]

φD

[mm]

φG

[mm]

Kích thước bu lông neo và số lượng

Cỡ M1

Kích thước bu lông cố định và số lượng

Cỡ M2

Trọng lượng

[kgf]

HOM-400H 400 60 650 340 550 260 32 M22x 4 M20x 4

70

HOM-600H 600 90 980 520 900 390 30 M22x 6 M20x 6

230

HOM-800H 800 120 1,250 680 1,100 520 42 M30x 6 M30x 6 520
HOM-900H 900 135 1,450 765 1,300 585 42 M30x 6 M30x 6 760
HOM-1000H 1,000 150 1,600 850 1,450 650 48 M36x 6 M36x 6 1050
HOM-1150H 1,150 175 1,840 980 1,650 750 55 M42x 6 M42x 6 1150
HOM-1300H 1,300 195 2,000 1,105 1,800 845 55 M48 x 8 M36x 8 2200
HOM-1450H 1,450 220 2,250 1,232.5 2,000 940 58 M48 x 8 M42x 8 3000
HOM-1600H 1,600 240 2,500 1,360 2,250 1,040 58 M48 x 8 M48x 8 4000

HOM-1800H

1,800 270 2,840 1,530 2,560 1,170 76 M64x 8 M56x 8

6200

 Thử nghiệm lực nén

Đường cong hiệu suất

Một số hình ảnh đệm đã lắp đặt