Customer relationship

 

044 (1) Thuong Hai- Lieu Chau 3.2010 201
Nhat ban 6-2008 120 Nhat ban 6-2008 012
Anh- Ai Len- Thai Lan 9.09 117 062
009 Anh- Ai Len- Thai Lan 9.09 434
Trung Quoc- Noi Mong 10.2010 209 Trung Quoc- Noi Mong 10.2010 191