Shenyang pneumatic jackhammer

Ứng dụng Khoan đá được ứng dụng trong tất cả ngành xây dựng, đào hầm, khai thác mỏ và các ứng dụng khác. Đặc tính sản phẩm Hiệu quả cao và năng lượng tiêu thụ thấp, búa khoan độ bền, độ tin cậy cao, được sử dụng và biết đến rộng rãi trong ngành khai

Read more