General transmission chain applications

Xích truyền động ứng dụng chung  tuân thủ các tiêu chuẩn trên thế giới (JIS, ANSI và ISO). So với mẫu trước đó của Tsubaki , mẫu mới nhất G7-EX (RS40 đến 240) đã tăng gấp đôi tuổi thọ chịu mòn và tăng 33%  định mức công suất. Hàng loạt xích tiêu chuẩn BS/DIN có sẵn. Xích

Read more

Transmission chain is not lubricated

Tsubaki Lambda chain does not need lubrication hoaat provide long service life and low environmental impact. Tsubaki Lambda chain is the first product in the industry to use oil impregnated bushings special. Since being launched in 1988, Lambda chain has been recognized for the application and the various industries and the performance of the chain

Read more