KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG LỐP ĐẶC CHỦNG BRIDGESTONE

1. Ngành Xi măng

 

     Các công ty thuộc Vicem     Các công ty liên danh
 • Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
 • Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
 • Công ty Xi măng Vicem Bỉm Sơn
 • Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai
 • Công ty Xi măng Vicem Bút Sơn
 • Công ty Xi măng Vicem Sông Thao
 • Công ty Xi măng Vicem Hà Tiên
 • Công ty Xi măng Nghi Sơn
 • Công ty Xi măng Chinfon
 • Công ty Xi măng Phúc Sơn
 • Siam City Cement

2. Ngành khai khoáng

 • Công ty Apatit Việt Nam
 • Công ty Đồng Sin Quyền
 • Công ty Khai thác Khoáng sản

3. Ngành cảng

 • Cảng Nam Đình Vũ
 • Cảng Nam Hải
 • Cảng Hải An
 • Cảng Nghệ Tĩnh

4. Khách hàng cẩu

 • Công ty CP Vận tải xây dựng và TM Hoàng Minh
 • Công ty CP Đóng tàu Thái Bình Dương
 • Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm Fecon
 • Công ty CP Bình Tiến
 • Công ty TNHH Umac Việt Nam
 • Công ty TNHH Lắp máy và Xếp dỡ Nam Việt
 • Hợp tác xã Vận tải ô tô Tân Phú
 • Công ty TNHH TM và Vận tải Thượng Hải
 • Công ty TNHH T-T-T