KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY
11.11.2019

Một sinh nhật nữa lại đến, Thiên Hòa thêm một tuổi mới, nhiều hơn sự trưởng thành và tăng thêm phần vững mạnh. Chúc Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ và “vững nền tảng, sáng tương lai” như ý nghĩa của câu slogan trong buổi tiếc sinh nhật 16 tuổi này.