LỐP ĐẶC CHỦNG KYOTO
CHẠY MỎ – KO2062
KO2062
Cỡ lốp Chỉ số sao Mã TRA Kích thước lốp Chiều sâu talông 
Áp suất khuyến cáo Chỉ số tải trọng Kích thước vành
Chỉ số tải trọng / tỉ số tốc độ
OD OW SLR
mm mm mm mm Kpa kg inch
24.00R35 ** E4 2 175 655 63 700 18500 17.00/3.5 209B
24.00R35 *** E4 2175 655 63 900 21200 17.00/3.5 214B
18.00R33 ** E4 1 875 500 49 700 10900 13.00/2.5 191B
12.00R24 *** 1 245 315 32 830 8.50 158/155