Lốp xe cẩu Bridgestone – VHB

  • Với bố thép được thiết kế có độ bền cao.
  • Đặc biệt dành cho các xe cẩu giàn hoặc cẩu bờ cảng.
Cỡ lốp LI/SS Mã TRA Kích thước lốp Chiều sâu talông 
Áp suất bơm lốp
Kích thước vành
Khoảng cách tối thiểu lốp lắp đôi
OD OW SLR SLW
mm mm mm mm mm bar inch mm
385/95R24 170E Mobile Crane Service 1357 383 630 410 23.5 9 10.00W 450
445/95R25 177E Mobile Crane Service 1484 440 690 475 22.5 9 11.25/2.0 513
505/95R25 186E Mobile Crane Service 1610 515 778 565 26 9 13.00/2.5 587