Lốp xe tải mỏ Bridgestone – Vân gai đa dạng thách thức mọi khai trường