Búa khoan khí nén Atlas Copco

Rate this post

 

Búa khoan khí nén Atlas Copco

búa khoan khí nén Atlas Copco

Búa khoan khí nén Atlas Copco được sử dụng chính trong ngành công nghiệp khai thác đá và đào hầm. Lĩnh vực chủ yếu cần sử dụng đến loại búa khoan khí này là lĩnh vực khai khoáng. Đây là loại máy được sử dụng hàng ngày với cường độ làm việc rất cao, tốc độ hoạt động liên tục điển hình như RH 656W, BBD 94 W, BBC 16 W, BBC 34W. Chính bởi vậy, trong suốt quá trình sử dụng, máy phải đảm bảo không được phép xảy ra bất kỳ trục trặc, sự cố hay hỏng hóc nào bởi nếu không thì mức độ thiệt hại về tài chính là rất lớn.