Búa khoan khí nén Shenyang

Ứng dụng
Khoan đá được ứng dụng trong tất cả ngành xây dựng, đào hầm, khai thác mỏ và các ứng dụng khác.
Đặc tính sản phẩm
Hiệu quả cao và năng lượng tiêu thụ thấp, búa khoan độ bền, độ tin cậy cao, được sử dụng và biết đến rộng rãi trong ngành khai thác đá, búa khoan đã được công nhận bởi các khách hàng

image035 image033

 

 

Model K.lg

kg

K.

thước mm

KT. choong

mm

Đk mũi khoan mm ĐK piston

mm

H.trình piston mm Áp suất khí (tại 0.5Mpa) Mã sản phẩm
Lưu lượng khí (l/s) Tần suất đập (Hz)
YT29A 27 659 H22×108±1 34 – 45 82 60 ≤ 65 ≥ 37 3312300312
YT27 27 668 H22×108 34 – 45 80 60 ≤ 57 ≥ 39 3312300303
7655 24 628 H22×108 34 – 42 76 60 ≤ 54 ≥ 36 3312300300
YT28 26 661 H22×108 34 – 42 80 60 ≤ 58 ≥ 35 3312300335
YT24 24 675 H22×108±1 34 – 42 70 70 ≤ 52 ≥ 31 3312300302
Y26 26 650 H22×108

H25×108

34 – 42 65 70 ≤ 50 ≥ 27 3312300309
Y19A 19 600 H22×108±1 34 – 40 65 54 ≤ 43 ≥ 35 3312300308
Yl18 18 550 H22×108 32 – 38 58 50 ≤ 25.5 ≥ 32 3312300307