Đệm va tầu SUC (Super Cell)

Bắt nguồn từ loạt đệm va tàu di động được giới thiệu lần đầu năm 1969, đệm Bridgestone Super Cell vẫn đứng vững trước sự thử thách của thời gian. Cho đến nay, hàng trăm ngàn đệm Super Cell đã được phục vụ tại các cảng ở trên 50 quốc gia, góp phần lớn vào

Xem thêm

Đệm va tàu HC (Hyper cell)

Đệm va Hyper Cell là sự phát triển cao nhất của các loại đệm va tàu hình khối đầu tiên được Bridgestone giới thiệu vào năm1969. Theo phân tích được thiết kế, đệm va Hyper Cell có một hình dạng rất phức tạp, làm cho tỷ lệ lực hấp thụ và lực phản đạt hiệu

Xem thêm