Bảng thông số yêu cầu

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỆM VA TÀU Đến: Đệm va tàu Bridgestone Ngày: Từ: MỤC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Thông tin chung Tên dự án: Cảng/quốc gia: Nhà thầu/Đơn vị tư vấn: Tình trạng dự án: Giai đoạn dự toán (người dùng cuối/nhà thầu) Giai đoạn thiết kế (Đơn vị thiết kế/người dùng

Xem thêm