Dự án

Kể từ những năm 1950, Bridgestone đã cung cấp hơn 35.000 đệm va tàu cho hàng nghìn cảng biển trên khắp thế giới.

Hệ thống đệm va: HC1150Hx1x1
Quốc gia: Australia

HC1150Hx1x1

Hệ thống đệm va: SUC1450Hx1x1
Quốc gia: Bahrain

SUC1450Hx1x1

Hệ thống đệm va: SUC1000Hx1x1
Quốc gia: Brunei

SUC1000Hx1x1

Hệ thống đệm va: SUC1450Hx1x1
Quốc gia: Anh

SUC1450Hx1x1

Hệ thống đệm va: HC800Hx1x1
Quốc gia: Madagascar

HC800Hx1x1

Hệ thống đệm va: SUC2250Hx1x1
Quốc gia: Malaysia

SUC2250Hx1x1

Hệ thống đệm va: HC1150Hx1x1
Quốc gia: Malaysia

HC1150Hx1x1

Hệ thống đệm va: HC1150Hx1x1
Quốc gia: Morocco

HC1150Hx1x1

Hệ thống đệm va: HC700Hx1x2
Quốc gia: Liên bang Nga

HC700Hx1x2

Hệ thống đệm va: SUC2000Hx1x1
Quốc gia: Singapore

SUC2000Hx1x1