LỐP ĐẶC CHỦNG BRIDGESTONE

XE TẢI

Thiết bị Mã TRA Bố thép Bố vải
Dump Trucks Articulated dump trucks Coal haulers Scrapers Trucks E-3
E-4

XE XÚC LẬT

Thiết bị Mã TRA Bố thép Bố vải
Shovels, Loaders, Bulldozers L-3
L-4
L-5
L-5S

XE SAN GẠT

Thiết bị TRA CODE Bố thép Bố vải
Cranes G3

XE XẾP DỠ CÔNG NGHIỆP

Thiết bị TRA CODE Bố thép Bố vải
Mechanical handling Equipment Industrial Service

XE CẨU TỰ HÀNH

Thiết bị TRA CODE Bố thép Bố vải
Cranes High -Speed Serviceo