Cách giữ gìn bảo dưỡng máy nén khí trục vít

Biết cách chăm sóc giữ gìn và bảo dưỡng thường xuyên sẽ làm tăng tuổi thọ máy nén khí    GIỮ GÌN VÀ BẢO DƯỠNG 1.  Dầu bôi trơn. Lượng dầu bôi trơn là yếu tố thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu suất và hoạt động của máy nén trục vít. Nếu lượng dầu thiếu

Xem thêm