Đệm va tàu HC (Hyper cell)

Đệm va Hyper Cell là sự phát triển cao nhất của các loại đệm va tàu hình khối đầu tiên được Bridgestone giới thiệu vào năm1969. Theo phân tích được thiết kế, đệm va Hyper Cell có một hình dạng rất phức tạp, làm cho tỷ lệ lực hấp thụ và lực phản đạt hiệu quả cao hơn đệm va Super Cell cùng kích cỡ. Vật liệu mới, Công nghệ tiên tiến và thiết bị thử nghiệm hiện đại đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của đệm va Hyper Cell.

Từ năm 1996, đệm va Hyper Cell đã được sử dụng tại các Cảng trên toàn Thế giới. Cụ thể là, đệm va Hyper Cell đng rất phổ biến tại các khu Cảng Container do độ bền và hiệu suất của chúng.

50 năm kinh nghiệm trong các giải pháp đệm cập tầu chắc chắn làm cho đệm Hyper Cell thành sản phẩm tốt hơn.

Hyper Cell (HC) Các ứng dụng điển hình

  • Cầu cảng Contaier
  • Cầu cảng dầu và ga
  • Cầu cảng hàng rời chung
  • Nhà máy đóng tầu
Hyper Cell (HC)
Các đặc tính của đệm va tầu Hyper Cell (HC)

  • Hấp thụ năng lượng cao với phản lực tương đối thấp
  • Hiệu suất góc đa hướng ưu việt
  • Độ bền cao do ứng suất nội tại được tản đều trên thân đệm
  • Dải sản phậm rộng về mặt kích thước (Lên tới SUC3000H)
  • Lịch sử cung cấp gần 15 năm đã được chứng minh
  • Dễ dàng lắp đặt.
Hyper Cell (HC)