TRỤ SỞ – VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Từ khi thành lập cho đến 2007, Văn phòng làm việc của Công ty thuê tại đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Sau gần 5 năm hoạt động và phát triển Công ty chuyển trụ sở về tòa nhà CT3 – Vimeco, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội. Không ngừng phấn đấu và phát

Xem thêm