CON LĂN TỰ CĂN CHỈNH BĂNG

maxresdefault (1)

Con lăn tự căn chỉnh băng Sureguide được thiết kế đặc biệt để tự động căn chỉnh băng tải khi băng tải bị lệch