DỰ ÁN CUNG CẤP CON LĂN RULMECA

1 . Dự án cung cấp con lăn Rulmeca cho Công ty Xi măng Thăng Long

2 . Dự án cung cấp con lăn Rulmeca cho Công ty Xi măng Nghi Sơn

3 . Dự án cung cấp con lăn Rulmeca cho Nhà máy DAP Đình Vũ

Các khách hàng tiêu biểu khác:

  • Công ty Xi măng Cẩm Phả
  • Công ty Xi măng Hải Phòng