SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tên Công ty                       : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN HÒA

Tên giao dịch quốc tế      : THIENHOA EQUIPMENT AND TECHNOLOGY COMPANY LTD

Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Đức Khánh – Chủ tịch hội đồng thành viên

Giám đốc Công ty            : Ông Lý Hoàng Giang

Địa chỉ: Số 29-C2, Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 091 993 7758

Điện thoại: +84 24 32046555   Fax: +84 24 32047555

Email: thienhoa@thienhoaco.com.vn

Website: www.thienhoaco.com.vn
Picture1

2
kho
4