XUÂN ĐINH DẬU
2017

Ngày Khai xuân thời tiết rất chiều lòng người, mong một năm mưa thuận gió hòa. Năm nay sẽ thành công rực rỡ, kinh doanh thuận lợi, lòng người phơi phới, hợp đồng tơi tới như gà đẻ trứng vàng. Đoàn khởi hành du Xuân về đất Phật Chùa Cái Bầu – Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm, cầu may Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và hành hương về Bảo Quang tự (Chùa Ba Vàng).

IMG_7339

IMG_7341

IMG_7343

IMG_7355

IMG_7382

IMG_7392

IMG_7400

IMG_7412

IMG_7416

IMG_7505

IMG_7515

IMG_7528

IMG_7533

IMG_7537

IMG_7558

IMG_7563