Hoạt động giao lưu bóng đá giữa Công ty Thiên Hòa với khách hàng
Giao lưu bóng đá giữa: Công ty Xi măng Hoàng Thạch – Công ty Thiên Hòa năm 2010
Giao luu Hoang Thach 23.7.2010 011
Giao lưu bóng đá giữa: Công ty Xi măng Hoàng Thạch – Công ty Thiên Hòa năm 2013

Giao luu H.Thach-T.Hoa-Atlas 028

Giao luu H.Thach-T.Hoa-Atlas 037 (1)

Giao lưu bóng đá giữa: Công ty Xi măng Hoàng Thạch – Công ty Thiên Hòa năm 2016

GLBD11

GLBD 2

IMG_5790

GLBD 4