Lốp xe tải mỏ Bridgestone – L317

  • Tuổi thọ ta lông cao, chống cắt và bám đường rất tốt.
  • Chỉ số lớp bố lên đến “*3” dùng cho xe tải hoạt động trong mỏ.
Cỡ lốp Chỉ số sao Mã TRA Đặc điểm Kích thước lốp Chiều sâu talông 
TKPH Kích thước vành
Khoảng cách tối thiểu lốp lắp đôi
OD OW SLR SLW
mm mm mm mm mm inch mm
12.00R20 *3 E4 E2A 1146 308 523 346 25 208 8.50V 384
12R22.5 *3 E4 E2A 1109 292 517 327 25 188 9.00 343
12.00R24 *3 E4 E2A 1254 319 577 355 31.5 177 8.50V 391