Lốp xe tải mỏ Bridgestone – VRQP

  • Ta lông rất sâu cho tuổi bền lốp cao hơn.
  • Các rãnh phụ cho lực kéo tốt hơn.
  • Vấu lớn hơn làm cho cứng vững và bền hơn.
  • Tiếp xúc mặt đường tốt hơn.
Cỡ lốp Chỉ số sao Mã TRA Đặc điểm Kích thước lốp Chiều sâu talông 
TKPH Kích thước vành
Khoảng cách tối thiểu lốp lắp đôi
OD OW SLR SLW
mm mm mm mm mm inch mm
18.00R33 *2 E4 E2ALS 1890 515 846 575 64.5 122 13.00/2.5 587
18.00R33 *2 E4 E2A 1870 515 846 1890 64.5 152 13.00/2.5 587
24.00R35 *2 E4 E2ALS 2194 660 995 745 71.5 207 17.00/3.5 795
24.00R35 *2 E4 E2A 2194 660 995 745 71.5 259 17.00/3.5 795