XUÂN MẬU TUẤT
2018

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Đoàn hành hương về Bái Đính với nhiều cảnh đẹp và nhiều kỷ lục được xếp hạng tại đây.