CON LĂN ĐỠ DƯỚI

2 dạng con lăn đỡ dưới Rulmeca:

– Con lăn trơn phẳng

– Con lăn đĩa cao su:

+ Kiểu NG: đĩa vát phân bố đều trên toàn bộ chiều dài, dùng ở băng có năng suất vận chuyển vừa phải

NG

+ Kiểu NL: đĩa vát ở giữa, đĩa phẳng 2 bên, dùng ở băng có năng suất vận chuyển lớn

NL

+ Kiểu NC: con lăn nền là con lăn hồi nhánh V, đĩa vát gần tâm băng, đĩa phẳng 2 cạnh ngoài băng, dùng ở băng có năng suất vận chuyển lớn

NC