CON LĂN GIẢM CHẤN

Con lăn giảm chấn được chế tạo bao gồm con lăn thép PSV cơ bản và trên nó là các vòng cao su được ghép lại nhằm chống lại và hấp thụ lực tác động của vật liệu lên băng tải.