CÔNG TY TỔ CHỨC
CBNV NGHỈ MÁT HÈ 2018

2018 là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Thiên Hòa. Nhân sự kiện đặc biệt này, lãnh đạo cùng toàn thể gia đình CBNV công ty đã có chuyến du lịch đáng nhớ tại Hàn Quốc.