DỰ ÁN CUNG CẤP BÚA KHOAN KHÍ NÉN CẦM TAY

Khách hàng tiêu biểu:

  • Công ty Than Mạo Khê
  • Công ty XD mỏ Hầm Lò
  • Công ty Vàng Phước Sơn