DỰ ÁN CUNG CẤP ĐỆM VA TẦU BRIDGESTONE

1. Dự án cung cấp đệm va tàu Bridgestone cho Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

2. Dự án cung cấp đệm va tàu Bridgestone cho Công ty thép Hòa Phát Dung Quất

3. Dự án cung cấp đệm va tàu Bridgestone cho Công ty Tân Cảng Sài Gòn