Hình ảnh Ban lãnh đạo Công ty đưa khách hàng đi thăm các hãng do Thiên Hòa làm nhà phân phối.

Anh- Ai Len- Thai Lan 9.09 117
Đưa khách hàng thăm nhà máy MMD – Vương Quốc Anh – Ai Len

Thuong Hai- Lieu Chau 3.2010 201

Đưa khách hàng đi thăm nhà máy Atlas-Copco

Trung Quoc- Noi Mong 10.2010 191
Đưa khách hàng đi thăm Trung Quốc – Nội Mông

Nhat ban 6-2008 120

Nhat ban 6-2008 012Lãnh đạo Công ty thăm và làm việc tại Tập đoàn Bridgestone tại Nhật Bản

009
Đưa khách hàng đi thăm nhà máy Huyndai – Hàn Quốc

126

062Đưa khách hàng thăm thị trường Mỹ