TANG ĐỘNG CƠ CHỐNG CHÁY

Rulmeca đã phát triển tang động cơ đầu tiên được chế tạo và chứng nhận với vỏ bọc chống cháy “d”.

Đây là loại tang động cơ đã được thiết kế đặc biệt cho băng tải mỏ than dưới lòng đất và cho bất kỳ môi trường nào khác tiếp xúc với bụi và  khí độc hại, cái mà cần sự phê chuẩn ATEX.

Tang chủ động băng tải này đã phát triển được kiểm chứng  và chứng nhận theo hướng dẫn 94/9/EC ATEX Châu Âu, Phụ lục III của phòng thí nghiệm có thẩm quyền “IBExU Viện für Sicherheitstechnik GmbH”.

Việc tuân thủ các yêu cầu về sự an toàn và hoạt động hiệu quả đã được đảm bảo bởi việc tuân thủ các tiêu chuẩn EN 60.079-0: 2012 + EN 600 60.079-1: 2007.