XÍCH TRUYỀN ĐỘNG
ỨNG DỤNG CHUNG

Xích truyền động ứng dụng chung  tuân thủ các tiêu chuẩn trên thế giới (JIS, ANSI và ISO). So với xích Tsubaki mẫu trước đó, mẫu mới nhất G7-EX (RS40 đến 240) đã tăng gấp đôi tuổi thọ chịu mòn và tăng 33%  định mức công suất. Hàng loạt xích tiêu chuẩn BS/DIN có sẵn.

Xích con lăn RS của Tsubaki là xích truyền tải năng lượng có thương hiệu đáng tin cậy nhất trên thế giới.

Xích con lăn RS của Tsubaki  tuân thủ các tiêu chuẩn trên thế giới, chẳng hạn như JIS, ASME và ISO. Thông thường xích con lăn được sử dụng như là phương tiện tiết kiệm truyền năng lượng cơ học mang tải trọng lớn ở tốc độ thấp.

Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể sử dụng xích này trong các ứng dụng tốc độ cao với việc bảo dưỡng và bôi trơn thích hợp.

Sự tạo thành độ dài siêu dài cho xích con lăn cỡ lớn.

Khi tăng kích thước xích, thì có một số khó khăn trong việc kết nối xích. Bằng việc dỡ bớt kết nối xích của chiều dài yêu cầu, chúng tôi có thể làm tăng năng suất làm việc của công nhân.

Xích truyền động ứng dụng chung có 2 dòng sản phẩm:

  • Xích con lăn RS
Cỡ xích Loại xích.
1 dãy 2 dãy 3 dãy 4 dãy 5 dãy 6 dãy
RS15 RS15-1
RS25 RS25-1 RS25-2 RS25-3
BF25 BF25-H-1
RS37 RS37-1
RS38 RS38-1
RS41 RS41-1
RS35 RS35-1 RS35-2 RS35-3
RS40 RS40-1 RS40-2 RS40-3 RS40-4 RS40-5 RS40-6
RS50 RS50-1 RS50-2 RS50-3 RS50-4 RS50-5 RS50-6
RS60 RS60-1 RS60-2 RS60-3 RS60-4 RS60-5 RS60-6
RS80 RS80-1 RS80-2 RS80-3 RS80-4 RS80-5 RS80-6
RS100 RS100-1 RS100-2 RS100-3 RS100-4 RS100-5 RS100-6
RS120 RS120-1 RS120-2 RS120-3 RS120-4 RS120-5 RS120-6
RS140 RS140-1 RS140-2 RS140-3 RS140-4 RS140-5 RS140-6
RS160 RS160-1 RS160-2 RS160-3 RS160-4 RS160-5 RS160-6
RS180 RS180-1 RS180-2 RS180-3 RS180-4 RS180-5 RS180-6
RS200 RS200-1 RS200-2 RS200-3 RS200-4 RS200-5 RS200-6
RS240 RS240-1 RS240-2 RS240-3 RS240-4 RS240-5 RS240-6
RF320 RF320-T-1 RF320-T-2 RF320-T-3 RF320-T-4
RF400 RF400-T-1 RF400-T-2 RF400-T-3 RF400-T-4
  • Xích con lăn RS tiêu chuẩn BS/DIN
Loại xích.
1 dãy 2 dãy 3 Strands
RF06B-1 RF06B-2 RF06B-3
RS08B-1 RS08B-2 RS08B-3
RS10B-1 RS10B-2 RS10B-3
RS12B-1 RS12B-2 RS12B-3
RS16B-1 RS16B-2 RS16B-3
RS20B-1 RS20B-2 RS20B-3
RS24B-1 RS24B-2 RS24B-3
RS28B-1 RS28B-2 RS28B-3
RS32B-1 RS32B-2 RS32B-3
RS40B-1 RS40B-2 RS40B-3
RS48B-1 RS48B-2 RS48B-3
RS56B-1 RS56B-2 RS56B-3